Tytuł

MERITUM

Projekt zmian w Kodeksie pracy

zdjęcie przykładowe

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Nowe prawo pracy ma być przyjazne dla pracowników ale też elastyczne z punktu widzenia pracodawców. Wiceminister Zieleniecki zaznaczył, że projekty kodeksów nie są projektami ustaw -"Są to propozycje ekspertów prawa pracy". Opracowane przez Komisje Kodyfikacyjną propozycje trafią w formie projektu do dalszych prac, a o ich losie zdecyduje rząd.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Nowe prawo pracy ma być przyjazne dla pracowników ale też elastyczne z punktu widzenia pracodawców. Wiceminister Zieleniecki zaznaczył, że projekty kodeksów nie są projektami ustaw -"Są to propozycje ekspertów prawa pracy". Opracowane przez Komisje Kodyfikacyjną propozycje trafią w formie projektu do dalszych prac, a o ich losie zdecyduje rząd.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies