MERITUM

zdjęcie przykładowe

W dniu 12 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.  W rozporządzeniu resortu pracy ustalono, że najniższa krajowa w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto). 
Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla  umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto. 

Zarówno minimalne wynagrodzenie za pracę jak i minimalna stawka godzinowa podlega szczególnej ochronie i są przedmiotem kontroli PIP.

 

W dniu 12 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.  W rozporządzeniu resortu pracy ustalono, że najniższa krajowa w 2018 roku wyniesie 2100 zł brutto, czyli ok. 1530 zł do ręki (netto). 
Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla  umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie). Rząd przyjął, że minimalna stawka godzinowa w 2018 roku wyniesie 13,7 zł brutto. 

Zarówno minimalne wynagrodzenie za pracę jak i minimalna stawka godzinowa podlega szczególnej ochronie i są przedmiotem kontroli PIP.

 

zdjęcie przykładowe

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.

Regulamin plików cookies