MERITUM

zdjęcie przykładowe

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Kwoty te zostały podane w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej opublikowanym 8 marca br. w M.P. poz. 268.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za każy procent uszczerbku na zdrowiu poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 854 zł.

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Kwoty te zostały podane w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej opublikowanym 8 marca br. w M.P. poz. 268.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Za każy procent uszczerbku na zdrowiu poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 854 zł.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies