MERITUM

Dokumentacja powypadkowa

zdjęcie przykładowe

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jet ustawowym obowiązkiem pracodawcy.
Art. 234 Kodeksu Pracy wskazuje kilka istotnych działań jakie należy podjąć w związku
z wypadkiem przy pracy: podjęcie działań ograniczających zagrożenie, zastosowanie środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości oraz sporządzenie protokołu i rejestru wypadków.

Dokumentem prawnym dotyczącym badania wypadków przy pracy jest Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Rozporządzenie określa skład zespołu powypadkowego, sposób postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku a także sposób ich dokumentowania.

 

Celem badania wypadków przy pracy jest zebranie informacji na temat okoliczności, które doprowadziły do wypadku, wskazanie przepisów oraz zasad BHP jakie zostały naruszone oraz podjęcie działań mających na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.

 

Elementy postępowania powypadkowego: powołanie zespołu do zbadania zaistniałego wypadku, oględziny miejsca zdarzenia, zebranie wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku, określenie przyczyn wypadku, opracowanie wniosków i środków profilaktycznych, przygotowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jet ustawowym obowiązkiem pracodawcy.
Art. 234 Kodeksu Pracy wskazuje kilka istotnych działań jakie należy podjąć w związku
z wypadkiem przy pracy: podjęcie działań ograniczających zagrożenie, zastosowanie środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości oraz sporządzenie protokołu i rejestru wypadków.

Dokumentem prawnym dotyczącym badania wypadków przy pracy jest Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Rozporządzenie określa skład zespołu powypadkowego, sposób postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku a także sposób ich dokumentowania.

 

Celem badania wypadków przy pracy jest zebranie informacji na temat okoliczności, które doprowadziły do wypadku, wskazanie przepisów oraz zasad BHP jakie zostały naruszone oraz podjęcie działań mających na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.

 

Elementy postępowania powypadkowego: powołanie zespołu do zbadania zaistniałego wypadku, oględziny miejsca zdarzenia, zebranie wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku, określenie przyczyn wypadku, opracowanie wniosków i środków profilaktycznych, przygotowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies