MERITUM

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

zdjęcie przykładowe

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają insrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  


Instrukcja składa się z części opisowej oraz z części graficznej, z rzutami pomieszczeń zawierających rozmieszczenie gaśnic, kierunku dróg ewakuacyjnych oraz usytuowania wyjścia ewakuacyjnego.

Dzięki  instrukcji użytkownicy budynku dowiedzą się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru. 

 

W niektórych przypadkach instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy przekazać do Komendy Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają insrukcję bezpieczeństwa pożarowego.  


Instrukcja składa się z części opisowej oraz z części graficznej, z rzutami pomieszczeń zawierających rozmieszczenie gaśnic, kierunku dróg ewakuacyjnych oraz usytuowania wyjścia ewakuacyjnego.

Dzięki  instrukcji użytkownicy budynku dowiedzą się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru. 

 

W niektórych przypadkach instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy przekazać do Komendy Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies