MERITUM

Instrukcje stanowiskowe

zdjęcie przykładowe

Akty prawne obowiązujące w naszym kraju zakładają, że w zakładzie pracy powinny być przygotowane i udostępnione różne instrukcje związane z bezpiecznym wykonywniem pracy. 


INSTRUKCJE OGÓLNE: dotyczą wszystkich pracowników i mają pomóc w sytuacji awaryjnej: postępowanie na wypadek pożaru, udzielania pierwszej pomocy.


INSTRUKCJE STANOWISKOWE: zawierają zaganienia związane z wykonywaniem pracy na konkretnym stanowisku. Obejmują poszczególne czynności robocze, obsługę konkretnych maszyn czy narzędzi, postępowanie z materiałami wykorzystywanymi w procesie pracy.


INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE: dotyczą konkretnych czynności np. praca na wysokości,
ręczne prace trnsportowe, stosowanie środków ochrony indywidualnej.

 

Instrukcje powinny być dostępne do stałego korzystania przez pracowników czyli powinny być wywieszone w widocznym miejscu na stanowisku pracy, lub dostępne do wglądu u kierownika.
Dobrze jest sporządzić rejestr, w którym pracownicy potwierdzą zapoznanie się lub otrzymanie instrukcji obowiązujących na ich stanowiskach pracy.

Akty prawne obowiązujące w naszym kraju zakładają, że w zakładzie pracy powinny być przygotowane i udostępnione różne instrukcje związane z bezpiecznym wykonywniem pracy. 


INSTRUKCJE OGÓLNE: dotyczą wszystkich pracowników i mają pomóc w sytuacji awaryjnej: postępowanie na wypadek pożaru, udzielania pierwszej pomocy.


INSTRUKCJE STANOWISKOWE: zawierają zaganienia związane z wykonywaniem pracy na konkretnym stanowisku. Obejmują poszczególne czynności robocze, obsługę konkretnych maszyn czy narzędzi, postępowanie z materiałami wykorzystywanymi w procesie pracy.


INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE: dotyczą konkretnych czynności np. praca na wysokości,
ręczne prace trnsportowe, stosowanie środków ochrony indywidualnej.

 

Instrukcje powinny być dostępne do stałego korzystania przez pracowników czyli powinny być wywieszone w widocznym miejscu na stanowisku pracy, lub dostępne do wglądu u kierownika.
Dobrze jest sporządzić rejestr, w którym pracownicy potwierdzą zapoznanie się lub otrzymanie instrukcji obowiązujących na ich stanowiskach pracy.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies