MERITUM

Oceny ryzyka zawodowego

zdjęcie przykładowe

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Istnieją także cele pośrednie: spełnienie wymagań prawnych, ustalenie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń, zapoznanie pracowników z zagrożeniami, ich skutkami oraz sposobami ich eliminacji. 

Obowiązek dokonania oceny ryzyka na stanowisku pracy wynika z art. 226 Kodeksu Pracy
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP 
§ 39, 39 a i 39 c.

Pracodawca może sporządzić ten dokument samodzielnie, przy udziale pracownika służby BHP lub zlecić jego wykonanie osobom spoza zakładu pracy. 


Nasi specjaliści na Państwa zlecenie mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń występujących
w Państwa zakładzie pracy, oszacowaniu poziomu i dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz wskazania niezbędnych działań prowadzących do jego ograniczenia. Po zebraniu niezbędnych informacji przygotujemy dokument zgodny z wytycznymi zawartymi w PN-N-18002 
„Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”.

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Istnieją także cele pośrednie: spełnienie wymagań prawnych, ustalenie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń, zapoznanie pracowników z zagrożeniami, ich skutkami oraz sposobami ich eliminacji. 

Obowiązek dokonania oceny ryzyka na stanowisku pracy wynika z art. 226 Kodeksu Pracy
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP 
§ 39, 39 a i 39 c.

Pracodawca może sporządzić ten dokument samodzielnie, przy udziale pracownika służby BHP lub zlecić jego wykonanie osobom spoza zakładu pracy. 


Nasi specjaliści na Państwa zlecenie mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń występujących
w Państwa zakładzie pracy, oszacowaniu poziomu i dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz wskazania niezbędnych działań prowadzących do jego ograniczenia. Po zebraniu niezbędnych informacji przygotujemy dokument zgodny z wytycznymi zawartymi w PN-N-18002 
„Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies