MERITUM

Badania środowiska pracy

zdjęcie przykładowe

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nakłada na pracodawcę obowiązek  wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeśli zachodzi przypuszczenie, że takie czynniki w środowisku pracy występują.

 

Wyróżniamy szereg czynników środowiska pracy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników:

 • hałas
 • pyły
 • czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • pyły zawierające azbest
 • czynniki chemiczne
 • drgania mechaniczne
 • mikroklimat zimny lub gorący,

 

Badania i pomiary tych czynników wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację
w niezbędnym zakresie, lub inne jednostki do tego upoważnione.


W zależności od rodzaju czynnika szkodliwego oraz jego natężenia lub stężenia ustala się częstotliwość badań i pomiarów środowiska pracy.

Po wykonaniu badań należy założyć rejestr czynników szkodliwych, który należy przechowywać w zakładzie pracy przez okres 40 lat.

O wynikach przeprowadzonych badań należy poinformować pracowników. Zmierzone wartości należy uwzględnić podczas sporządzania oceny ryzyka zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nakłada na pracodawcę obowiązek  wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jeśli zachodzi przypuszczenie, że takie czynniki w środowisku pracy występują.

 

Wyróżniamy szereg czynników środowiska pracy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników:

 • hałas
 • pyły
 • czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • pyły zawierające azbest
 • czynniki chemiczne
 • drgania mechaniczne
 • mikroklimat zimny lub gorący,

 

Badania i pomiary tych czynników wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację
w niezbędnym zakresie, lub inne jednostki do tego upoważnione.


W zależności od rodzaju czynnika szkodliwego oraz jego natężenia lub stężenia ustala się częstotliwość badań i pomiarów środowiska pracy.

Po wykonaniu badań należy założyć rejestr czynników szkodliwych, który należy przechowywać w zakładzie pracy przez okres 40 lat.

O wynikach przeprowadzonych badań należy poinformować pracowników. Zmierzone wartości należy uwzględnić podczas sporządzania oceny ryzyka zawodowego.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies