MERITUM

Konsultacje przed planowanymi kontrolami

zdjęcie przykładowe

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo do skontrolowania - bez uprzedzenia 
o każdej porze dnia i nocy przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są pracownicy. 

Kontrola PIP ma na celu ustalenie czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy, przepisy BHP oraz przepisy o legalności zatrudnienia. 

Podczas kontroli inspektor ma nieograniczone prawo wejścia na teren firmy, gdzie może dokonywać oględzin maszyn i urządzeń, procesów pracy, pomieszczeń pracy oraz kontroli akt osobowych, dokumentacji technicznej czy dokumentacji bhp. Inspektor ma także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakładzie pracowników w celu zebrania niezbędnych informacji.

 

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół oraz wydaje nakaz i/lub wystąpienie. Dokumenty te wskazują stwierdzone nieprawidłowości, które należy usunąć we wskazanym
w piśmie terminie. 

 

Proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu do kontroli PIP.
Razem przejrzymy i uzupełnimy teczki osobowe pracowników, ocenimy dokumenty związane
z bhp (instrukcje, oceny ryzyka, dokumentację powypadkową, rejestry), przeprowadzimy przegląd stanowisk pracy zwracając uwagę na elementy wymagające poprawy. 

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo do skontrolowania - bez uprzedzenia 
o każdej porze dnia i nocy przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są pracownicy. 

Kontrola PIP ma na celu ustalenie czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy, przepisy BHP oraz przepisy o legalności zatrudnienia. 

Podczas kontroli inspektor ma nieograniczone prawo wejścia na teren firmy, gdzie może dokonywać oględzin maszyn i urządzeń, procesów pracy, pomieszczeń pracy oraz kontroli akt osobowych, dokumentacji technicznej czy dokumentacji bhp. Inspektor ma także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakładzie pracowników w celu zebrania niezbędnych informacji.

 

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół oraz wydaje nakaz i/lub wystąpienie. Dokumenty te wskazują stwierdzone nieprawidłowości, które należy usunąć we wskazanym
w piśmie terminie. 

 

Proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu do kontroli PIP.
Razem przejrzymy i uzupełnimy teczki osobowe pracowników, ocenimy dokumenty związane
z bhp (instrukcje, oceny ryzyka, dokumentację powypadkową, rejestry), przeprowadzimy przegląd stanowisk pracy zwracając uwagę na elementy wymagające poprawy. 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies