MERITUM

Konsultacje przed planowanymi kontrolami

zdjęcie przykładowe

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo do skontrolowania - bez uprzedzenia 
o każdej porze dnia i nocy przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są pracownicy. 

Kontrola PIP ma na celu ustalenie czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy, przepisy BHP oraz przepisy o legalności zatrudnienia. 

Podczas kontroli inspektor ma nieograniczone prawo wejścia na teren firmy, gdzie może dokonywać oględzin maszyn i urządzeń, procesów pracy, pomieszczeń pracy oraz kontroli akt osobowych, dokumentacji technicznej czy dokumentacji bhp. Inspektor ma także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakładzie pracowników w celu zebrania niezbędnych informacji.

 

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół oraz wydaje nakaz i/lub wystąpienie. Dokumenty te wskazują stwierdzone nieprawidłowości, które należy usunąć we wskazanym
w piśmie terminie. 

 

Proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu do kontroli PIP.
Razem przejrzymy i uzupełnimy teczki osobowe pracowników, ocenimy dokumenty związane
z bhp (instrukcje, oceny ryzyka, dokumentację powypadkową, rejestry), przeprowadzimy przegląd stanowisk pracy zwracając uwagę na elementy wymagające poprawy. 

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo do skontrolowania - bez uprzedzenia 
o każdej porze dnia i nocy przedsiębiorstw, w których zatrudnieni są pracownicy. 

Kontrola PIP ma na celu ustalenie czy w danej firmie przestrzegane jest prawo pracy, przepisy BHP oraz przepisy o legalności zatrudnienia. 

Podczas kontroli inspektor ma nieograniczone prawo wejścia na teren firmy, gdzie może dokonywać oględzin maszyn i urządzeń, procesów pracy, pomieszczeń pracy oraz kontroli akt osobowych, dokumentacji technicznej czy dokumentacji bhp. Inspektor ma także prawo do przesłuchiwania zatrudnionych w zakładzie pracowników w celu zebrania niezbędnych informacji.

 

Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół oraz wydaje nakaz i/lub wystąpienie. Dokumenty te wskazują stwierdzone nieprawidłowości, które należy usunąć we wskazanym
w piśmie terminie. 

 

Proponujemy Państwu pomoc w przygotowaniu do kontroli PIP.
Razem przejrzymy i uzupełnimy teczki osobowe pracowników, ocenimy dokumenty związane
z bhp (instrukcje, oceny ryzyka, dokumentację powypadkową, rejestry), przeprowadzimy przegląd stanowisk pracy zwracając uwagę na elementy wymagające poprawy. 

zdjęcie przykładowe

Formularz kontaktowy

Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.

Regulamin plików cookies