MERITUM

Przeglądy sprzętu przeciw-pożarowego

zdjęcie przykładowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,  właściciele budynków zobowiązani są do przeprowadzania okresowych przeglądów systemów przeciwpożarowych, przynajmniej raz w roku, lub częściej jeżeli takie zalecenia wydał producent.


Przeglądy PPOŻ polegają na kontroli sprawności elementów instalacji przeciwpożarowej czyli: gaśnic, hydrantów, systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, bram i drzwi przeciwpożarowych, systemów odcięć ogniowych, systemów detekcji tlenku węgla i gazów palnych.

Terminowe przeprowadzanie przeglądów oraz systematyczna konserwacja i naprawy sprzętu są elementem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom użytkującym budynek. 

Po przeprowadzeniu przeglądu instalacji przeciwpożarowej spisywany jest protokół, w którym osoba sprawdzająca ocenia stan sprawności poszczególnych elementów oraz wskazuje konieczność wykonania niezbędnych napraw. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,  właściciele budynków zobowiązani są do przeprowadzania okresowych przeglądów systemów przeciwpożarowych, przynajmniej raz w roku, lub częściej jeżeli takie zalecenia wydał producent.


Przeglądy PPOŻ polegają na kontroli sprawności elementów instalacji przeciwpożarowej czyli: gaśnic, hydrantów, systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, bram i drzwi przeciwpożarowych, systemów odcięć ogniowych, systemów detekcji tlenku węgla i gazów palnych.

Terminowe przeprowadzanie przeglądów oraz systematyczna konserwacja i naprawy sprzętu są elementem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom użytkującym budynek. 

Po przeprowadzeniu przeglądu instalacji przeciwpożarowej spisywany jest protokół, w którym osoba sprawdzająca ocenia stan sprawności poszczególnych elementów oraz wskazuje konieczność wykonania niezbędnych napraw. 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies