MERITUM

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

zdjęcie przykładowe

Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej jest wiedzą niezbędną każdemu człowiekowi. Zagrożenie może pojawić się wszędzie: w domu, w drodze do pracy, w firmie czy na wakacjach. Choć nie można być przygotowanym na każdą sytuację, warto opanować podstawowe umiejętności, które pomogą nam zachować spokój by podjąć czynności, które mogą uratować komuś życie.

 

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w swoim zakładzie pracy.


Zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.  Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i obejmuje następujące zagadnienia:
 

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia.
 • Postępowanie z poszkodowanym przytomnym. 
 • Postępowanie w przypadku krwotoków,  ran i oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć oraz urazów głowy i kręgosłupa.

Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej jest wiedzą niezbędną każdemu człowiekowi. Zagrożenie może pojawić się wszędzie: w domu, w drodze do pracy, w firmie czy na wakacjach. Choć nie można być przygotowanym na każdą sytuację, warto opanować podstawowe umiejętności, które pomogą nam zachować spokój by podjąć czynności, które mogą uratować komuś życie.

 

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w swoim zakładzie pracy.


Zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.  Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i obejmuje następujące zagadnienia:
 

 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 • Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 • Podstawowe Podtrzymywanie Życia - ćwiczenia.
 • Postępowanie z poszkodowanym przytomnym. 
 • Postępowanie w przypadku krwotoków,  ran i oparzeń.
 • Postępowanie w przypadku złamań, zwichnięć oraz urazów głowy i kręgosłupa.
zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies