MERITUM

Kursy energetyczne SEP

zdjęcie przykładowe

Kursy typu SEP organizowane są dla osób chcących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia
tzw. SEP G1, G2 i G3. Skierowane są m.in. do elektryków, ciepłowników, osób obsługujących sprężarki, gazy techniczne, instalacje gazów w szpitalach lub też palaczy oraz osób nadzorujących ich pracę.


GRUPA 1: kursy elektryczne
W kategori G1 można uzyskać uprawnienia do upoważniające do eksploatacji i/lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV


GRUPA 2: kursy energetyczne: 
W kategorii G2 zyskuje się możliwość dozorowania i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.


GRUPA 3: kursy gazowe 
W kategorii G3 można uzyskać uprawnienia do eksploatacji i dozorowania urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.


Każdy z kursów w tych trzech grupach przygotowuje do eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Świadectwo kwalifikacji jest wydane na stanowisko eksploatacji dla pracowników dokonujących obsługi urządzeń lub dozoru dla osób kierujących pracownikami
i pracodawców.
Dokument ten ważny jes przez okres 5 lat.

 

Kursy typu SEP organizowane są dla osób chcących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia
tzw. SEP G1, G2 i G3. Skierowane są m.in. do elektryków, ciepłowników, osób obsługujących sprężarki, gazy techniczne, instalacje gazów w szpitalach lub też palaczy oraz osób nadzorujących ich pracę.


GRUPA 1: kursy elektryczne
W kategori G1 można uzyskać uprawnienia do upoważniające do eksploatacji i/lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV


GRUPA 2: kursy energetyczne: 
W kategorii G2 zyskuje się możliwość dozorowania i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.


GRUPA 3: kursy gazowe 
W kategorii G3 można uzyskać uprawnienia do eksploatacji i dozorowania urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.


Każdy z kursów w tych trzech grupach przygotowuje do eksploatacji (E) i/lub dozoru (D) instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Świadectwo kwalifikacji jest wydane na stanowisko eksploatacji dla pracowników dokonujących obsługi urządzeń lub dozoru dla osób kierujących pracownikami
i pracodawców.
Dokument ten ważny jes przez okres 5 lat.

 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies