MERITUM

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

zdjęcie przykładowe

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego skierowane jest do pracowników, którzy w swojej firmie mają za zadanie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych pracowników. Szkolenie najczęściej jest dedykowane pracodawcom, kierownikom, kierownikom zmian, mistrzom, brygadzistom oraz innym pracownikom, którzy biorą udział w proces wdrożenia nowego pracownika.

 

W § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarto informację o uprawnieniach potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego instruktażem stanowiskowym. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzać wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego skierowane jest do pracowników, którzy w swojej firmie mają za zadanie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych pracowników. Szkolenie najczęściej jest dedykowane pracodawcom, kierownikom, kierownikom zmian, mistrzom, brygadzistom oraz innym pracownikom, którzy biorą udział w proces wdrożenia nowego pracownika.

 

W § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zawarto informację o uprawnieniach potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego instruktażem stanowiskowym. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzać wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies