MERITUM

Szkolenie okresowe

zdjęcie przykładowe

Szkoleniu okresowemu są poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, administracyjnych, pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, a także pracownicy służby BHP.

Pracodawcy oraz kadra kierownicza pierwsze szkolenie okresowe powinni odbyć w przeciągu
6 miesięcy od dnia zatrudnienia, kolejne szkolenia należy organizować dla nich nie rzadziej niż co 5 lat. Podobnie jest z pracownikami służby bhp.


W ciągu 12 miesięcy należy natomiast zorganizować szkolenie okresowe bhp na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno - biurowych. Kolejne szkolenia na stanowiskach administracyjno - biurowych należy przeprowadzić w przeciągu 6 lat.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują prace szczególnie niebezpieczne powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych bhp co roku, jeśli natamiast prac szczególne niebezpiecznych nie wykonują, co 3 lata.

 

Wszystkie szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

Szkolenie okresowe może być zorganizowane i przeprowadzone przezpracodawców
lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym opanowanie materiału objętego kursem. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wystawiane jest zaświadczenie, którego odpis powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika. 

Szkoleniu okresowemu są poddawani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, administracyjnych, pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami, a także pracownicy służby BHP.

Pracodawcy oraz kadra kierownicza pierwsze szkolenie okresowe powinni odbyć w przeciągu
6 miesięcy od dnia zatrudnienia, kolejne szkolenia należy organizować dla nich nie rzadziej niż co 5 lat. Podobnie jest z pracownikami służby bhp.


W ciągu 12 miesięcy należy natomiast zorganizować szkolenie okresowe bhp na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno - biurowych. Kolejne szkolenia na stanowiskach administracyjno - biurowych należy przeprowadzić w przeciągu 6 lat.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występują prace szczególnie niebezpieczne powinni uczestniczyć w szkoleniach okresowych bhp co roku, jeśli natamiast prac szczególne niebezpiecznych nie wykonują, co 3 lata.

 

Wszystkie szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

Szkolenie okresowe może być zorganizowane i przeprowadzone przezpracodawców
lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie okresowe powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym opanowanie materiału objętego kursem. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wystawiane jest zaświadczenie, którego odpis powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika. 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies