MERITUM

Szkolenie PPOŻ

zdjęcie przykładowe

Art.209 Kodeksu Pracy wskazuje, że do obowiązków pracodawcy należy wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników.


Działania te powinny być dostosowane do:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy
 • rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

Liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 


Szkolenia ppoż organizowane przez naszą firmę obejmują między innymi natępujące tematy:

 • zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
 • obsługa i uruchamianie urządzeń ppoż w budynku
 • gaszenie małego pożaru przy pomocy gaśnic różnego typu
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania,
 • środki gaśnicze /w tym sposoby posługiwania się gaśnicami i urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • zasady postępowania w trakcie pożaru.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową w obiekcie zobowiązana jest m.in. do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 

Art.209 Kodeksu Pracy wskazuje, że do obowiązków pracodawcy należy wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników.


Działania te powinny być dostosowane do:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy
 • rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

Liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 


Szkolenia ppoż organizowane przez naszą firmę obejmują między innymi natępujące tematy:

 • zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
 • obsługa i uruchamianie urządzeń ppoż w budynku
 • gaszenie małego pożaru przy pomocy gaśnic różnego typu
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania,
 • środki gaśnicze /w tym sposoby posługiwania się gaśnicami i urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • zasady postępowania w trakcie pożaru.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową w obiekcie zobowiązana jest m.in. do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 

zdjęcie przykładowe

Regulamin plików cookies